Rankning och Karolinska Institutet

Karolinska Institutet ligger konsekvent bland de högst rankade universiteten i världen på ett antal ansedda rankningslistor.

Vad är en universitetsrankning?

Ett antal olika organisationer rankar världens universitet inom områden som forskning, utbildning och studentinflytande. Många rankningar baseras till stor del på hur framträdande universitetens forskning är. En del blivande studenter använder exempelvis rankningslistor när de ska välja utbildning.

Ingen rankning kan ge en fullständig bild av kvaliteten på ett visst universitet. Informationens relevans varierar betydligt mellan olika rankningar, till exempel när det gäller vilka parametrar man använder sig av. På denna sida presenteras resultat från tre internationella rankningsinstitut som ofta uppmärksammas i svensk och internationell media. Dessa rankningar har etablerats under många år och har en relativt god metodisk transparens och relativt hög nivå av datakontroll.

Academic Ranking of World Universities (ARWU)

Denna rankning (även kallad Shanghairankningen) sammanställs numera av organisationen ShanghaiRanking Consultancy.

I den senaste ARWU-rankningen (år 2023) hamnar Karolinska Institutet på plats 37 i världen, där alla lärosäten oavsett inriktning räknas samman, och på plats 8 i Europa.

I ARWU:s senaste ämnesrankingar för ”Nursing” och "Public Health” är KI bland de åtta främsta i världen. Inom "Biological Sciences" rankas KI som 16 i världen och 4 i Europa, inom "Pharmacy och Pharmaceutical Sciences" som 14 i världen och 7 i Europa och inom "Clinical Medicine" rankas KI som 31 i världen och 10 i Europa.

Läs mer på Academic Ranking of World Universities (ARWU) hemsida

Times Higher Education World University Rankings

Denna rankning sammanställs av Times Higher Education i Storbritannien. I den senaste THE-rankningen (2023/2024) ligger Karolinska Institutet på 50:e plats i världen (från plats 49, 2022/2023) och på 16:e plats i Europa. Enligt den senaste rankningen per ämnesområde ligger Karolinska Institutet på 16:e plats i världen och 6:e i Europa inom området “Clinical and Health”, på 31:a plats i världen och 8:e i Europa inom området "Life Sciences", och 30:e plats i världen och 8:e i Europa inom området “Psychology”.

Läs mer på Times Higher Educations hemsida

QS World Ranking of Universities

I 2023/2024 års ranking inom det så kallade fakultetsområdet ”Life Sciences and Medicine” placeras Karolinska Institutet på 10:e plats i världen och 5:e plats i Europa. De översta placeringarna intas av Harvard University, University of Oxford och Johns Hopkins University.

I ämnesområdet ”Medicine” finns Karolinska Institutet på 7:e plats i världen och 4:e plats i Europa. Inom ämnesområdet ”Pharmacy and Pharmacology” innehar Karolinska Institutet en delad 12:e plats globalt och 5:e plats i Europa. När det gäller "Dentistry" hamnar Karolinska Institutet på plats 7 i världen och plats 4 i Europa. Inom "Nursing" är på plats 19 globalt och plats 4 i Europa.

QS har inte med Karolinska Institutet i den övergripande universitetsrankingen, som bara inkluderar flerfakultetsuniversitet.

Läs mer om QS rankningar på Topuniversities hemsida

Best Global Universities Rankings (U.S. News)

I den senaste rankningen (2022/2023) ligger Karolinska Institutet sammantaget på 51:a plats i världen och på plats 15 i Europa. Inom ämnesområden som ”Clinical Medicine”, ”Cell Biology”, "Immunology", "Pharmacology and Toxicology" och "Psychiatry /Psychology" är KI bland de tjugo främsta universiteten i världen och de tio främsta i Europa.

Läs mer om Best Global Universities Rankings här.

Mer än rankning

Karolinska Institutet är ett högrankat universitet, men det är viktigt att känna till att rankningsmetoderna inte är fullständiga, varierar och kan leda till inkonsekventa resultat. Rankningar bör därför värderas som en faktor bland andra när man bedömer och jämför universitet.

Läs mer om vad våra nuvarande studenter har att säga på vår bloggportal – eller varför du borde välja att utbilda dig vid Karolinska Institutet (engelsk text).