Övriga priser

Håkan Mogrens stipendium

Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Håkan Mogrens stipendium

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2023-05-09