Skip to main content

Övriga priser

Etikpriset

Etikpriset delas ut årligen till person eller grupp verksam vid Karolinska Institutet och som har gjort en särskild insats för att främja etiken vid institutet.

Etikpriset

Håkan Mogrens stipendium

Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra.

Håkan Mogrens stipendium