Juridiska avdelningen

Juridiska avdelningen ansvarar för att säkerställa kvalitet i de administrativa processerna inom ramen för avdelningens uppdrag samt att säkerställa laglighet och riktighet i beslut som fattas.

Medarbetare och kontakt

Chefsjurist

Kontaktpersoner

Alla medlemmar i gruppen

Kontakta oss

För frågor om