Redovisning och controlling

Redovisning & Controllingsenheten ansvarar för att all redovisning på Karolinska Institutet ska ske enligt gällande lagar och regler. Enhetens främsta mål är att säkerställa att redovisningen ger en rättvisande bild och att rutiner, riktlinjer, principer och metoder följer rådande lagar och regler.

Medarbetare och kontakt

Enhetschef

Alla medlemmar i gruppen