Om oss - Kulturrådet

Kulturrådet verkar för att utveckla Karolinska Institutets själ: Kultur i framtid, samtid och dåtid.

Medlemmar och kontaktinformation

Medlemmar i Kulturrådet


Samarbetspartner

 

Policydokument
Kulturrådets nya policydokument kommer inom kort