Informationsmaterial om Karolinska Institutet

This page in English

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

En informationsbroschyr om Karolinska Institutet.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

 

 

Korta fakta

Övergripande information om KI 2017/18 i fickformat.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

Studera på KI

Ett magasin om studier och studentliv vid KI.

En komplett förteckning över KI:s utbildningsutbud hittar du på ki.se/utbildning

Bläddra i utbildningsmagasinet

Beställ magasinet

 

 

Medicinsk Vetenskap

En populärvetenskaplig tidskrift om medicin och hälsa som ges ut 4 ggr/år.

Mer om Medicinsk Vetenskap

 

 

 

 

Magazine: Medical Science 2017 at Karolinska Institutet

An annual selection of translated articles from the Karolinska Institutet science magazine Medicinsk Vetenskap.

Download the magazine

Browse the magazine

Order the brochure

 

 

From cell to society

De nya professorerna berättar om sin forskning. Pristagare presenteras. Endast på engelska.

Ladda ner skriften

Bläddra i skriften

 

 

Årsredovisning

Karolinska Institutets årsredovisning 2016.

Ladda ner Årsredovisningen

Bläddra i Årsredovisningen

 

 

 

Strategi 2018

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018.

Ladda ner fullängdsversionen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Strategi 2018 - sammanfattning

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018 - sammanfattning.

Ladda ner sammanfattningen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Profilguide

Profilguiden innehåller kortfattad information om hur vi ska använda vår grafiska profil i syfte att öka tydligheten och ytterligare stärka vårt varumärke.

Ladda ner guiden

Bläddra i guiden

 

Aula Medica

I broschyren berättar Karolinska Institutets rektor och flera personer med betydelse för aulans tillkomst om den nya självklara platsen för möten kring vetenskap, samverkan och akademiska högtider.

Finns inte i tryckt version.

Ladda ner Aula Medica

Bläddra i broschyren

 

Campus i förändring

Ladda ner Campus i förändring

Bläddra i broschyren

 

 

 

Karta

Utvikbar campuskarta för Karolinska Institutet campus Solna och campus Flemingsberg (Huddinge) samt översikt över centrala Stockholm, 2016/2017.

 

 

 

 

Mappar med KI-logga

Mapparna finns för tillfället att beställa från receptionen, Aula Medica.

Reception

Telefon: 08-524 866 00
E-post: reception@ki.se
Besöksadress: Nobels väg 6, Solna

 

Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet. En extern granskning.

Ladda ner rapporten

Bläddra i rapporten

 

 

 

 

Karolinska Institutet and the Macchiarini case. A summary in english and swedish.

Download the summary

Browse the summary

 

 

 

 

Klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap

Hur kopplar vi forskning och utbildning till valet av vårdgivare? En broschyr om klinisk forskning och utbildning i framtidens vårdlandskap.

Bläddra i broschyren

 

 

 

Karolinska - vår gemensamma historia

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bläddra i broschyren

 

 

 

Böcker

Verktygslåda för kreativitet, nya perspektiv och samarbete

Utmaningar i vårt samhälle kräver nya perspektiv, samarbete och kreativa lösningar. Verktygen i verktygslådan erbjuder dig enkla sätt att ta dig an utmaningarna. Hitta din kreativitet och upptäck hur du kan vara med och bidra till att utveckla hälso- och sjukvården, samhället i stort och dig själv. Skapa värde!

 

 

 

 

Beställ den tryckta versionen av informationsmaterialet

När du gjort din beställning ska en bekräftelsetext visas. Om ingen bekräftelse visas behöver du kontakta Strömbergs, ki@strd.se, för att kolla att de har fått beställningen.
Lagd beställning kommer att levereras inom 3-5 arbetsdagar från beställningsdagen. 
Beställningsformuläret fungerar inte. Felsökning pågår.
För brådskande beställningar vänligen kontakta Strömbergs, ki@strd.se