Informationsmaterial om Karolinska Institutet

This page in English

Karolinska Institutet - ett medicinskt universitet

En informationsbroschyr om Karolinska Institutet.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

 

 

Det här är KI

Övergripande information om KI i fickformat.

Ladda ner broschyren

Bläddra i broschyren

 

Studera på KI

Ett magasin om studier och studentliv vid KI.

En komplett förteckning över KI:s utbildningsutbud hittar du på ki.se/utbildning

Bläddra i utbildningsmagasinet

Beställ magasinet

 

 

Medicinsk Vetenskap

En populärvetenskaplig tidskrift om medicin och hälsa som ges ut 4 ggr/år.

Mer om Medicinsk Vetenskap

Medical Science - an annual selection of translated articles from the Karolinska Institutet science magazine Medicinsk Vetenskap.

 

 

 

From cell to society


Nyutsedda professorer berättar om sin forskning. Pristagare presenteras. Endast på engelska.

Kontakta kommunikationsavdelningen för att beställa den tryckta skriften.

Ladda ner skriften

Bläddra i skriften

 

Årsredovisning

Karolinska Institutets årsredovisning 2017.

Bläddra i Årsredovisningen

 

 

 

 

 

Strategi 2018

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018.

Ladda ner fullängdsversionen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

 

Strategi 2018 - sammanfattning

Färdplan för Karolinska Institutet 2014-2018 - sammanfattning.

Ladda ner sammanfattningen av Strategi 2018

Bläddra i strategin

 

 

 

Campus i förändring

Läs om utvecklingen av KI:s campusområden.

Ladda ner Campus i förändring

Bläddra i broschyren

 

 

KI och Macchiarini-ärendet

Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet.

En extern granskning.

Ladda ner rapporten

Bläddra i rapporten

 

Karolinska - vår gemensamma historia

Samarbetet mellan Karolinska Institutet och Karolinska Universitetssjukhuset.

Bläddra i broschyren

 

 

 

Beställ den tryckta versionen av informationsmaterialet

När du gjort din beställning ska en bekräftelsetext visas. Om ingen bekräftelse visas behöver du kontakta Strömbergs, ki@strd.se, för att kolla att de har fått beställningen.
Lagd beställning kommer att levereras inom 3-5 arbetsdagar från beställningsdagen. 
Om det står att du ska logga in när du försöker beställa det tryckta materialet så rekommenderar vi att du byter webbläsare till t.ex. Google Chrome.