Informationsmaterial om Karolinska Institutet

På den här sidan kan man beställa informationsmaterial om Karolinska Institutet.

Det här är KI

Det här är KI

Broschyren är en vikfolder om KI som har formatet A4 i utvecklat format.

Ladda ner foldern

Studera på KI

Studentkatalog 2024/25

Studera på KI är ett magasin om studier och studentliv vid Karolinska Institutet.

En komplett förteckning över utbildningsutbudet hittar du på ki.se/utbildning

Beställ den i tryckt format

Årsredovisning

Årsredovisning 2023 omslag

Karolinska Institutets årsredovisning för 2023 finns endast som pdf.

Ladda hem årsredovisningen

Strategi 2030

Strategi 2030

Strategi 2030 är den gemensamma verksamhetsplanen för Karolinska Institutet uttryckt i mål och uppdrag.

Ladda ner strategin

Att samarbeta med Karolinska Institutet

Broschyren Att samarbeta med KI

Broschyren innehåller information om vad som krävs för att samarbeta med Karolinska Institutet gällande forskning; genom uppdrag eller i samverkan.

Broschyren finns både på svenska och engelska. Formatet är 205x265 mm, 20 sidor.

Ladda ner broschyren

Notera att det finns vissa begränsningar i tillgänglighetsanpassningen.

Medicinsk Vetenskap

Medicinsk Vetenskap 1/2024 omslag

Medicinsk Vetenskap är Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning. I Medicinsk Vetenskap kan du läsa om de allra senaste forskningsrönen inom medicin och hälsa och möta forskarna bakom fynden. Här finns också boktips, fördjupande artiklar, läsarfrågor och mycket mer. Tidningen ges ut 4 ggr/år.

Mer om Medicinsk Vetenskap

From Cell to Society

-

I "From Cell to Society" berättar nyutsedda professorer om sin forskning. Även pristagare presenteras.

Finns endast på engelska som pdf att beställa nedan.

KI och Macchiarini-ärendet

Karolinska Institutet och Macchiarini-ärendet.

En extern granskning.

Bläddra och ladda ner pdf:en

Informationsmaterial som pdf

Med anledning av tillgänglighetsdirektivet som innebär att bland annat pdf:er ska vara tillgänglighetsanpassade så kan du inte själv ladda ner alla filer från ki.se.

Beställ informationsmaterial som pdf

Tryckt informationsmaterial

En del av Karolinska Institutets informationsmaterial går att beställa i tryckt format.

Man kan beställa max 10 ex av varje broschyr.

Beställ tryckt informationsmaterial

AI
Innehållsgranskare:
2024-05-17