Skip to main content

Har du en fråga till Karolinska Institutet?

Om du är osäker på vem du ska vända dig till så kan du använda detta formulär för att nå rätt person.

Du hittar kontaktinformation till Karolinska Institutets institutioner och övriga funktioner på Kontakta och besök Karolinska Institutet

Karolinska Institutet är en statlig myndighet. Detta innebär att meddelanden som skickas till oss blir allmänna handlingar, som kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.

Har du en fråga om/till
Bifoga en bild, skärmdump eller annan fil som kan hjälpa till att förtydliga ditt ärende
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: gif jpg png bmp txt rtf odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx avi mov mp3 zip.
KW
KI webbteam
2020-05-14