Skip to main content

Har du en fråga till Karolinska Institutet?

Om du är osäker på vem du ska vända dig till så kan du använda detta formulär för att nå rätt person.

Har du en fråga om/till
Bifoga en bild, skärmdump eller annan fil som kan hjälpa till att förtydliga ditt ärende
One file only.
400 MB limit.
Allowed types: gif, jpg, png, bmp, txt, rtf, odf, pdf, doc, docx, ppt, pptx, xls, xlsx, avi, mov, mp3, zip.
KW
KI webbteam
2020-05-14