Akademiska högtider

This page in English

Karolinska Institutet arrangerar årligen olika akademiska ceremonier. Till dessa hör bland annat doktorspromotion, professorinstallation, examenshögtid för grundutbildning och masterprogram.

Promotionshögtid

Cirka 400 doktorer disputerar varje år vid KI. Varje år arrangerar KI en vår- och en höstpromotion där nyblivna doktorer promoveras. Även hedersdoktorer och jubeldoktorer promoveras. Ceremonin äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus och efterföljs av en bankett i Gyllene salen och dans. 

Läs mer om promotionshögtiden

Installationshögtid

Vid KI finns omkring 350 professorer. Karolinska institutet arrangerar varje höst en professorsinstallation då KI:s nya professorer presenteras samt akademiska priser delas ut. 

Läs mer om installationshögtiden

Examenshögtid - Grundnivå

Karolinska Institutet ordnar ceremonier för de studenter som avslutar sin grundutbildning vid KI. Dagen efter ceremonin inbjuds studenterna till gemensam middag med dans.

Läs mer om examenshögtid - Grundnivå

Examenshögtid - Biomedicin studenter - Grundnivå

Läs mer om examenshögtid för Biomedicin studenter- Grundnivå

Examenshögtid - Global Master

Studenter som tar examen från engelskspråkiga masterprogram bjuds till en ceremoni på Karolinska Institutet

Läs mer om examenshögtid - Global Master

Utmärkelsen för Nit och Redlighet

Den som har varit anställd i statens tjänst i 30 år får ta emot den gamla och fortfarande aktuella utmärkelsen - För nit och redlighet i rikets tjänst (NOR).

Läs mer om utmärkelsen

Kontakt

Har du frågor om de akademiska högtiderna, kontakta KI:s enhet för akademiska ceremonier:

Enhetschef

Ylva Blomberg

Telefon: 08-524 860 47
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Ylva.Blomberg@ki.se

Administratör

Maria Lancella

Telefon: 08-524 862 43
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Maria.Lancella@ki.se

Administratör

Karin Björklund-Jonsson

Telefon: 08-524 865 75
Enhet: Akademiska ceremonier
E-post: Karin.Bjorklund-Jonsson@ki.se

Länkar

Högtid