Akademiska högtider

Varje år arrangerar Karolinska Institutet flera ceremonier samband med akademiska högtider. Till dessa hör bland annat promotion av nyblivna doktorer, installation av nya professorer och utdelning av akademiska priser, medaljer och utmärkelser. Enheten för akademiska ceremonier arrangerar även examensceremonier och examensfest för studenter som avslutar sin grundutbildning samt examencermoni för studenter för engelskspråkiga globala masterprogram på KI.