Om Hjärnbanken

Hjärnbanken vid Karolinska Institutet (The Brain Bank at Karolinska Institutet) tillhandahåller en provsamling för post mortem human hjärnvävnad och ryggmärg för klinisk och experimentell neuropatologi.

HJÄRNBANKENS VERKSAMHET

Donation och samtycke

Många har hört talas om organdonation för transplantationer men vad som är mindre känt är behovet av vävnad från hjärna och ryggmärg för vetenskaplig forskning. Den typen av vävnadsdonation utan koppling till transplantation omfattas inte av nationella donationsregistret, därför behövs en separat registrering hos Hjärnbanken vid Karolinska Institutet.

Alla som vill stödja forskningen genom att donera vävnad kan bli donator vid Hjärnbanken. Personer som vill medverka till neurovetenskapen kan genom ett informerat samtycke låta donera sin hjärna och ryggmärg till klinisk diagnostik och forskning. Hjärnbanken tillhandahåller informationsbroschyrer, forskningspersonsinformation och samtyckesblanketter. Kontakta oss så skickar vi mer information.

Hjärnbankens informations och samtyckesmaterial kan med fördel användas inom redan befintliga forskningsprojekt eftersom det ofta finns ett både kliniskt och vetenskapligt värde att komplettera de kliniska uppgifterna med en neuropatologisk undersökning.

Provsamlingen

Hjärnbanken tillvaratar post-mortem prover från nervsystemet för att bidra till neurobiologisk och medicinsk forskning. Genom forskningen kan vi utveckla bättre diagnostik och öka vår förståelse för människans utveckling, åldrande och sjukdomar i nervsystemet. Materialet är en registrerad provsamling vid Karolinska Universitetssjukhuset, Klinisk Patologi och Cytologi enligt Biobankslagen

Materialet kan användas för bland annat morfologiska, biokemiska och genetiska studier.

Ta kontakt med Hjärnbanken för mer information om provsamlingen.

Materialuttag från Hjärnbanken

För att ansöka om materialuttag från Hjärnbanken vid Karolinska Institutet, var god fyll i formuläret.

Forskning

Hjärnbanken eftersträvar ett starkt samarbete mellan klinik och forskning. Därför har personalen vid Hjärnbanken både en vetenskaplig och en klinisk förankring samt driver flera forskningsprojekt. Eftersom Hjärnbanken har sitt ursprung inom de neurodegenerativa demenssjukdomarna så är majoriteten av Hjärnbankens egen forskning fokuserad på Alzheimers sjukdom, frontotemporal demenssjukdom och andra demenssjukdomar. Genom att samarbeta med experter inom hela neurovetenskapen så strävar Hjärnbanken efter att kunna tillmötesgå behovet av human hjärnvävnad från donatorer som representerar alla sjukdomar och tillstånd i nervsystemet inklusive friska kontroller.

Utbildning

Hjärnbanken vid KI medverkar vid undervisning av studenter och personal vid KI och SLL.

Folkhälsa och samhälle

Hjärnbanken kan bidra till att fastställa slutgiltiga diagnoser.

Eftersom befolkningen får en allt längre livslängd så kommer antalet personer som drabbas av olika neurodegenerativa sjukdomar (som t ex. Alzheimers- och Parkinsons sjukdom) att öka. Hjärnbanken kan därför bidra med väsentlig information angående förekomsten av nervsystemets sjukdomar.

Genom att vara tillgängliga för allmänheten, sjukvården och forskare hoppas Hjärnbanken kunna bidra till samhället och även stimulera fler till att bli hjärndonatorer.

Samarbete och partners

Hjärnbanken på KI är partner till

Svenska Tvillingregistret

Svenska Demensregistret - SveDem

Annika Clemes
2023-11-16