Levnadsvanor, hälsa och smärta vid muskuloskeletala tillstånd - samarbetspartners och finansiärer

Sammanställning över forskargruppens samarbetspartners och finansiärer.

Samarbetspartners

Akademiskt specialistcentrum

Danderyds sjukhus

European League Against Rheumatism, Zürich, Schweiz

Harvard Medical School, Boston, USA

Humanity and Inclusion, Belgien

Karolinska Universitetssjukhuset

Köpenhamns universitet, Rigshospitalet, Danmark

Médecins Sans Frontières, Belgien

Pravara Institute of Medical Sciences, Indien

Reumatikerförbundet

Norrlands universitetssjukhus

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Svensk reumatologis kvalitetsregister

Umeå universitet

University of Leuven, Belgien

University of Limerick, Irland

Finansiärer

Elrha

Forte

Reumatikerfonden

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V)

Vetenskapsrådet

 

 

NB
Innehållsgranskare:
Kathrin Dellblad
2023-11-01