Fysisk aktivitet och hälsa vid reumatisk sjukdom - Samarbetspartners och finansiärer

Sammanställning över forskargruppens samarbetspartners och finansiärer.

Samarbetspartners

European League Against Rheumatism, Zürich, Schweiz

Harvard Medical School, Boston, USA

Läkare utan gränser, Belgien

Pravara Institute of Medical Sciences, Indien

Rehabilitation International, Belgien

University of Limerick, Irland

Reumatikerförbundet

Köpenhamns universitet, Rigshospitalet, Danmark

Strategiska forskningsområdet vårdvetenskap (SFO-V), KI/UmU

Svensk reumatologis kvalitetsregister

University of Leuven, Belgien

We+

Finansiärer

Reumatikerfonden

Vetenskapsrådet

Forte

Elrha