Organ- och helkroppsdonationer

I Sverige sker årligen omkring åttio helkroppsdonationer för att främja medicinsk undervisning och utveckling. Mottagare är de anatomiska undervisningsavdelningarna vid universiteten i Umeå, Uppsala, Linköping och Göteborg samt vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Sverige har en relativt låg donationsfrekvens. Om flera valde att bli donatorer skulle det bidra till bättre medicinsk utbildning, forskning och sjukvård.

Kontakt

Har du frågor om helkroppsdonation, ring 08-33 68 55 eller skicka ett mejl till helkroppsdonation@ki.se.

Postadress

Karolinska Institutet
Helkroppsdonation
Undervisningsavdelningen neurovetenskap (BZ)
Berzelius väg 3
171 65 Solna

Verksamhetsansvarig

Madeleine Bjurström

Obduktionstekniker, intendent
Donation
C4 Neurovetenskap

Trots stora framgångar inom den tekniska och digitala utvecklingen finns det fortfarande ett stort behov av helkroppsdonationer för medicinsk utbildning och utveckling. Sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker kan inte ersätta de mervärden som undervisning med en donerad kropp innebär. Dessa studier ger också viktig information och kunskap om skillnader mellan individer, åldrar och kön.

Olika typer av donationer

Organdonator och helkroppsdonator

Så används donerade kroppar

De flesta kan donera sin kropp

Ett viktigt beslut

Donationsavtal

Avtal säkerställer donators rättigheter och lämplighet

Donationsavtal helkropp (pdf)

Vad händer när en donator avlidit?

Efter ett dödsfall

Information för dig som jobbar inom sjukvården

Om donatorns anonymitet

Ekonomiska aspekter