Organ- och helkroppsdonationer

I Sverige sker årligen omkring åttio helkroppsdonationer för att främja medicinsk undervisning och utveckling. Mottagare är de anatomiska undervisningsavdelningarna vid universiteten i Umeå, Uppsala, Linköping och Göteborg samt vid Karolinska Institutet (KI) i Stockholm. Sverige har en relativt låg donationsfrekvens. Om flera valde att bli donatorer skulle det bidra till bättre medicinsk utbildning, forskning och sjukvård.

Trots stora framgångar inom den tekniska och digitala utvecklingen finns det fortfarande ett stort behov av helkroppsdonationer för medicinsk utbildning och utveckling. Sofistikerade datorsimuleringar eller högteknologiska bildtekniker kan inte ersätta de mervärden som undervisning med en donerad kropp innebär. Dessa studier ger också viktig information och kunskap om skillnader mellan individer, åldrar och kön.

Olika typer av donationer

Donationsavtal

Donationsavtal helkropp (pdf)

Vad händer när en donator avlidit?

MB
Innehållsgranskare:
Charlotte Brandt
2023-05-26