Swedish Medical Nanoscience Center - kunskapshub

Forskare inom detta område verkar inom området nanomedicin och nanovetenskap.

Nanovetenskap är fokuserat på fenomen som rör objekt med dimensioner i storleksområdet nanometer (10–9 m). Området öppnar för nya sätt att interagera med biologiska material och öppnar nya möjligheter inom den medicinska forskningen.

Ett objekt i nanostorlek kan exempelvis ta sig in i eukaryota celler (10-100 µm) och bakterier (1–2 µm). Dessutom finns möjligheter för interaktion med biologiska makromolekyler som till exempel DNA (2 µm). Nanopartiklar kan användas för multimodal avbildning av kroppens organ inom till exempel cancerdiagnostik och terapi, både i experimentella och kliniska situationer.

Viktiga målsättningar är att skapa nya verktyg för att studera sjukdomsmekanismer i realtid i levande system samt att lägga grunden för nya behandlingsprinciper.

Forskare inom detta område

 

Charlotte Brandt
2024-03-05