Forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap

Ett brett utbud av forskningsämnen kan erbjudas till de studenter som är intresserade av att genomgå forskarutbildning vid institutionen för neurovetenskap. Forskarutbildningen innefattar forskningsarbete under handledning inom någon av institutionens forskargrupper samt relevanta kurser på forskarnivå.

Bild på hjärnan i blått
Foto: Lennart Nilsson

Antagning till forskarutbildning följer de generella regler för behörighet som gäller vid Karolinska Institutet och hanteras av institutionens forskarutbildningsnämnd.

Forskningsintroduktion

Kurser i Forskningsintroduktion (FOLÄK 1 och 2) ges parallellt med det ordinarie läkarprogrammet under fem terminer. Kurserna innefattar sommarprojekt.

Annonserade doktorandplatser

Tillgängliga doktorandplatser vid NEURO