Forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap

Forskarutbildningsprogrammet i neurovetenskap erbjuder utbildningsaktiviteter inom neurovetenskap inklusive cellulär- och/eller molekylär neurovetenskap, neuronala kretsar och system, kognition och beteende samt mekanismer för neurologiska och psykiatriska sjukdomar. Vi välkomnar alla intresserade doktorander till de kurser och aktiviteter som anordnas inom ramen för programmet.