Surfaktant

Surfaktantbehandling hos för tidigt födda barn med lungomognad - från tanke till klinisk verklighet

En av de vanligaste dödsorsakerna hos för tidigt födda barn var tidigare att lungorna var omogna och ej kunde ta upp syre. Detta tillstånd berodde på brist på ett ytaktivt ämne, surfaktant, som finns på lungalveolernas insida och som underlättar för alveolerna att öppna sig vid inandning och förhindrar dem att falla samman vid utandning. Vi har ur grislungor utvecklat ett surfaktant, Curosurf, med vilket ungefär fyra miljoner för tidigt födda barn har behandlats och vi har därigenom räddat livet på minst en halv miljon barn. Vi håller nu på att utveckla syntetiska surfaktantpreparat, varav ett är i klinisk prövning i USA.

Docent

Tore Curstedt

Telefon: 08-517 760 82
Enhet: Klinisk kemi och koagulation
E-post: tore.curstedt@ki.se

Utvalda publikationer

A unique story in neonatal research: the development of a porcine surfactant.
Curstedt T, Halliday H, Speer C
Neonatology 2015 ;107(4):321-9

Phospholipid Composition in Synthetic Surfactants Is Important for Tidal Volumes and Alveolar Stability in Surfactant-Treated Preterm Newborn Rabbits.
Calkovska A, Linderholm B, Haegerstrand-Björkman M, Pioselli B, Pelizzi N, Johansson J, et al
Neonatology 2016 ;109(3):177-85