Om GMS

Genomic Medicine Sweden (GMS) projektet syftar till att stärka precisionsmedicin över hela landet. Detta görs genom implementering av storskaliga sekvenseringstekniker och genomik inom hälso- och sjukvården, vilket kommer att leda till förbättrad sjukvård, stärkt svensk forskning inom området samt utgöra en grogrund för innovation och samverkan med industrin. Med patienten i centrum läggs initialt fokus på sällsynta ärftliga sjukdomar, cancer, farmakogenetik och infektionssjukdomar, men utökas senare till de komplexa sjukdomarna, d.v.s. folksjukdomarna.

GMS-GMC

GMS genomförs som ett brett samverkansprojekt mellan olika aktörer i samhället; hälso- och sjukvården, universitet med medicinsk fakultet, Science for Life Laboratory (SciLifeLab), näringslivet och patientföreningar. För att kunna leverera högklassig diagnostik och forskning som i sin tur möjliggör individuellt anpassade terapival och uppföljningsstrategier planeras regionala centra för genomisk medicin (GMC) och en gemensam, nationell informatikinfrastruktur.

GMS kommer att utgöra en unik forskningsresurs för att identifiera sjukdomsorsakande förändringar som kan ligga till grund för utveckling av nya läkemedel, skapa idéer som kan leda till innovationer samt ökad samverkan med industrin.

 

Genetik