Aktiviteter - Övre GI kirurgi

Kalendarium

1. Forskningsgruppen veckomöte: Varannan tisdag kl. 13.00

2. Arbetsplatsträff: Sista tisdagen varje månad kl. 10.00.

3. Forskningsseminarium: Varannan fredag kl. 13.00.

4. Journal Club: Enligt särskilt schema.

5. Methods Club: Enligt särskilt schema.

SWEREG

Swedish network for registry-based research

Vår forskargrupp, tillsammans med forskningsgruppen Kirurgisk vårdvetenskap, har valts ut som en av åtta noder där Vetenskapsrådet investerar för att tillhandahålla världsledande forskning baserad på data från svenska register. Noden kallas UGIR (Upper Gastrointestinal Research) och leds av Jesper Lagergren.

ERA2010

Vid Karolinska Institutets omfattande externa utvärdering av forskningen (External Research Assessment = ERA2010) fick gruppen högsta möjliga betyg: "Outstanding" inom forskningsområdet cancer.

King’s Health Partners London

Gruppen har ett mycket nära samarbete med en annan forskningsgrupp som fokuserar på matstrupscancer vid St. Thomas’ Hospital i London, vilket ingår i det akademiska hälsovetenskapliga centret King’s Health Partners i London. Jesper Lagergren har en fast professur även där och leder även den forskningsgruppen.

Internationella samarbetspartners

Baylor College Houston USA

Nyckelperson: Hashem El-Serag

Cambridge University

Nyckelperson: Rebecca Fitzgerald

Imperial College London

Nyckelpersoner: George Hanna och Sheraz Markar

King's College London

Nyckelpersoner: Andrew Davies och James Gossage

Köpenhamns Universitet

Nyckelperson: My von Euler

Leeds University

Nyckelperson: Mark Hull

NTNU, Trondheim

Nyckelperson: Eivind Ness-Jensen

Oulu Universitet

Nyckelperson: Joonas Kauppila

Reykjavik Universitet

Nyckelpersoner: Laufey Tryggvadottir och Helgi Birgisson

Royal Marsden London

Nyckelpersoner: David Cunningham och Pernilla Lagergren

Kurser

Study design in clinical research

För mer information om kursen kontakta kursadministratör Kalle Mälberg

Profile image

Kalle Mälberg

Forskningssköterska
Lilian Pagrot
2024-01-29