Surfaktant

Surfaktantbehandling hos för tidigt födda barn med lungomognad - från tanke till klinisk verklighet.

En av de vanligaste dödsorsakerna hos för tidigt födda barn var tidigare att lungorna var omogna och ej kunde ta upp syre. Detta tillstånd berodde på brist på ett ytaktivt ämne, surfaktant, som finns på lungalveolernas insida och som underlättar för alveolerna att öppna sig vid inandning och förhindrar dem att falla samman vid utandning. Vi har ur grislungor utvecklat ett surfaktant, Curosurf, med vilket ungefär fyra miljoner för tidigt födda barn har behandlats och vi har därigenom räddat livet på minst en halv miljon barn. Vi håller nu på att utveckla syntetiska surfaktantpreparat, varav ett är i klinisk prövning i USA.

Utvalda publikationer

A unique story in neonatal research: the development of a porcine surfactant.
Curstedt T, Halliday HL, Speer CP
Neonatology 2015 ;107(4):321-9

Phospholipid Composition in Synthetic Surfactants Is Important for Tidal Volumes and Alveolar Stability in Surfactant-Treated Preterm Newborn Rabbits.
Calkovska A, Linderholm B, Haegerstrand-Björkman M, Pioselli B, Pelizzi N, Johansson J, et al
Neonatology 2016 ;109(3):177-85

Lilian Pagrot
2023-09-12