Global Kirurgi

De flesta av oss drabbas någon gång under livet av åkommor som kräver operation eller kirurgisk expertis. Fem miljarder människor i världen har inte tillgång till säker kirurgi till en kostnad som de har råd med när de behöver den. Kirurgiska sjukdomar står för över 30% av världens samlade sjukdomsbörda. Värst drabbade är länderna i Afrika söder om Sahara där risken att dö av en kirurgisk sjukdom är högst.