Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Avdelningens vision är att bidra till förbättrad vård när det gäller hjärt- och lungsjukdomar. För att uppnå detta arbetar vi med vetenskaplig utvärdering och utveckling av pågående diagnos och behandling, samt utveckling av ny mekanistisk kunskap, diagnos och behandlingsmetoder.

Forskning

Inom kardiologi bedrivs patientnära forskning och translationell forskning.

Den patientnära forskningen fokuserar på förbättrade instrument för diagnos och prognos av ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Häri ingår utvärdering av etablerade och nya cirkulerande markörer samt av bilddiagnostiska mått på hjärtfunktionen som ultraljud/Doppler mått, scintigrafi, MRI, skiktröntgen angiografi och konventionell angiografi. Nya metoder och algoritmer inom bilddiagnostiken utvärderas.

Elektrofysiologisk undersökning och behandling (ablation) utvärderas också vad gäller mekanismer för hjärtrytm och olika typer av arytmi. Inom den translationella sektorn studeras möjligheterna till regenerativ kardiologi.

Avdelningschef

Frieder Braunschweig

Adjungerad Professor

Agneta Månsson-Broberg

Heartlab Novum

Profile image

Agneta Månsson-Broberg

Adjungerad Adjunkt;Anknuten till Forskning

Mats Jensen-Urstad

Elektrofysiologi

Profile image

Mats Jensen-Urstad

Professor Emeritus/Emerita

Medarbetare vid avdelningen, A-Ö

FB
Innehållsgranskare:
2024-03-06