Skip to main content

Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Avdelningens vision är att bidra till förbättrad vård när det gäller hjärt- och lungsjukdomar. För att uppnå detta arbetar vi med vetenskaplig utvärdering och utveckling av pågående diagnos och behandling, samt utveckling av ny mekanistisk kunskap, diagnos och behandlingsmetoder.

Forskning

Inom kardiologi bedrivs patientnära forskning och translationell forskning.

Den patientnära forskningen fokuserar på förbättrade instrument för diagnos och prognos av ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Häri ingår utvärdering av etablerade och nya cirkulerande markörer samt av bilddiagnostiska mått på hjärtfunktionen som ultraljud/Doppler mått, scintigrafi, MRI, skicktröntgen angiografi och konventionell angiografi. Nya metoder och algoritmer inom bilddiagnostiken utvärderas.

Elektrofysiologisk undersökning och behandling (ablation) utvärderas också vad gäller mekanismer för hjärtrytm och olika typer av arytmi. Inom den translationella sektorn studeras möjligheterna till regenerativ kardiologi.

Forskargrupper

Forskargruppssledare Forskargrupp
Kenneth R. Chien Heart Stem Cell and Developmental Biology, Regenerative Cardiovascular Medicine (ENG )
Anna Freyschuss

Mikrocirkulation

Reidar Winter Ekokardiografiska tekniker

Mats Jensen-Urstad

Elektrofysiologi
Inger Hagerman Hjärtsvikt
Tomas Jernberg Koronarsjukdomar
Christer Sylvén Regenerativ kardiologi
Barbro Dalén Phenotyping of asthma and other mast cell mediated disorders (ENG )

Personal

Se personallista (ENG )

Kontakt

Avdelningschef

Anställd

Mats Jensen-Urstad

Enhet: Enheten för hjärt- och lungsjukdomar
E-post: Mats.Jensen-Urstad@ki.se