Avdelningen för hjärt- och lungsjukdomar

Avdelningens vision är att bidra till förbättrad vård när det gäller hjärt- och lungsjukdomar. För att uppnå detta arbetar vi med vetenskaplig utvärdering och utveckling av pågående diagnos och behandling, samt utveckling av ny mekanistisk kunskap, diagnos och behandlingsmetoder.

Forskning

Inom kardiologi bedrivs patientnära forskning och translationell forskning.

Den patientnära forskningen fokuserar på förbättrade instrument för diagnos och prognos av ischemisk hjärtsjukdom och hjärtsvikt. Häri ingår utvärdering av etablerade och nya cirkulerande markörer samt av bilddiagnostiska mått på hjärtfunktionen som ultraljud/Doppler mått, scintigrafi, MRI, skicktröntgen angiografi och konventionell angiografi. Nya metoder och algoritmer inom bilddiagnostiken utvärderas.

Elektrofysiologisk undersökning och behandling (ablation) utvärderas också vad gäller mekanismer för hjärtrytm och olika typer av arytmi. Inom den translationella sektorn studeras möjligheterna till regenerativ kardiologi.

Avdelningschef

Braunschweig Frieder

Adjungerad professor
Pernow J
K2 Medicin, Solna

Forskargrupper 

Gruppernas verksamhet beskrivs i huvudsak på engelska

Jenny Mjösberg

 

Agneta Månsson-Broberg

Heartlab Novum

Mats Jensen-Urstad

Elektrofysiologi

Mats Jensen-Urstad

Professor Emeritus/Emerita

Medarbetare vid avdelningen, A-Ö

KH
Innehållsgranskare:
2023-09-21