Biomedicum Imaging Core (BIC)

Vi är en facilitet som erbjuder forskare ett brett utbud av avancerade teknologier inom ljusmikroskopi och analysverktyg för cell imaging.

Image from Biomedicum Imaging Core. Credit: Shigeaki Kanatani.