Få tillträde till djuranläggning

För att få tillträde kontaktar du den djuranläggning som du vill få tillträde till. Innan du kan få tillträde och forska med djurförsök behöver du ha rätt utbildning och få en introduktion.

Utbildning och kompetens i försöksdjursvetenskap

  • För att få tillträde till en djuranläggning, skanna in och mejla dokument (certifikat) som styrker din tidigare utbildning i försöksdjursvetenskap till ansvarig för utbildning och kompetens (training and competency officer, NTCO) vid Komparativ medicin: ntco@km.ki.se. Ange också gärna med vilka djurslag du kommer att arbeta.
  • Tillsammans med kompetensbedömningen kommer du att få information om och hur du behöver komplettera utbildningen innan du kan få tillträde till en djuravdelning.

Om du inte har någon utbildning i försöksdjursvetenskap måste du läsa både den teoretiska och den praktiska delen av kursen Funktion A innan du kan få tillträde till en djuranläggning. Läs mer om utbildning i försöksdjursvetenskap.

Efter kompetensbedömning

Kontakta den djuranläggning du vill arbeta på, se mejladresser på Enheter och servicefaciliteter. Föreståndaren/ledningsgruppen på respektive djurhus hjälper dig vidare med introduktionen till djurhusets rutiner och passersystem.

Komparativ Medicin
2024-01-31