Vill du delta i studie om resiliens?

Vad behövs för ett välfungerande liv? Ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet undersöker resiliens, motståndskraft, hos personer med utvecklingsneurologiska tillstånd.

Forskningsstudie om resiliens, motståndskraft

Vad behövs för ett välfungerande liv? Ett forskningsprojekt vid Karolinska Institutet undersöker resiliens, motståndskraft, hos personer med utvecklingsneurologiska tillstånd. Vilka faktorer bidrar till personens förmåga att klara av en förändring i livet, återhämta sig efter motgångar och vidareutvecklas? Vi söker nu deltagare för intervjuer. Har du eller en närstående exempelvis autism, adhd, dyslexi, dyskalkyli, intellektuell funktionsnedsättning, DLD / utvecklingsrelaterad språkstörning, Tourettes syndrom eller är född före vecka 36 i graviditeten? Kan du tänka dig att delta i en personlig intervju? 

Fyll denna icke-bindande intresseanmälan så kontaktar vi dig med mer information:

UP
Innehållsgranskare:
Una Prosell
2024-04-19