Tillgänglighet för ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och medarbetare.ki.se

Karolinska Institutet står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här tillgänglighetsredogörelsen beskriver hur KI:s centrala webbplats (ki.se, utbildning.ki.se, nyheter.ki.se och medarbetare.ki.se), bloggar på blog.ki.se samt webbplatser i KI:s WordPress-installation uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från KI:s webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du skicka epost till webb@ki.se. Svarstiden är normalt 1-2 arbetsdagar. 

Du kan också kontakta oss genom att använda vårt kontaktformulär

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, skicka epost till webb@ki.se så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

KI:s webbplats är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning med nedsatt färgseende, synförmåga eller helt utan synförmåga

 • Vissa innehållsbärande bilder kan sakna textalternativ. [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Bilder som är viktiga och behöver längre text för att förstå har inte en bra beskrivning med aria-describedby [WCAG 1.1.1 (A)]
 • Flertalet videos är inte transkriberade eller har separat text som textar videos. [WCAG 1.2.2 (A)]
 • Videos är ej syntolkade med vare sig ljud eller text. [WCAG 1.2.3 (A) + WCAG 1.2.5 AA)]
 • Otillräcklig kontrast för vissa rubriker och länktexter. [WCAG 1.4.3 (AA)]
 • I vissa lägre skärmupplösningar så bryts inte långa ord vilket resulterar i horisontell skroll. [WCAG 1.4.10 (AA)]
 • Flertalet dokument så som PDF, Word etc är inte optimalt anpassade för lägre skärmupplösningar.[WCAG 1.4.10 (AA)]

Problem vid användning av verktyg för att förstå webbplatsen, till exempel skärm/uppläsning av sida

 • Vi har inte förtydligat att * betyder att ett fält i ett formulär är obligatoriskt. [WCAG 1.3.1 (A) + WCAG 3.3.3 (AA)]
 • Vissa element på webbplatsen hamnar inte i fokus när man navigerar med tangentbordet, t ex med tabb. [WCAG 2.4.7 (AA)]
 • Det saknas en del alt-texter på länkade bilder. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Det saknas WAI-ARIA för att förklara skillnader mellan länkar med samma länktext. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Ett fåtal länkar har för generella länktexter. [WCAG 2.4.4 (A)]
 • Det finns en del brister i tydlighet och relevans för några WAI-ARIA element/attribut. [WCAG 4.1.2 (A)]

Problem vid användning med nedsatt kognitiv förmåga

 • Ett litet fåtal instruktioner är beroende av full sensorisk förmåga [WCAG 1.3.3 (A)]
 • WAI-ARIA-attributet “Autocomplete” används ej på vanligt förekommande formulärsfält. [WCAG 1.3.5 (AA)]

Vår ambition är att åtgärda alla kända tekniska tillgänglighetsproblem på A-nivå under 2021 samt att kontinuerligt arbeta med redaktionellt styrd tillgänglighet för redaktionella tillgänglighetsproblem. 

Bloggar och webbplatser i WordPress

Följande problem är unika för bloggar och sajter i WordPress.

 • Vissa länkar behöver framhävas grafiskt [WCAG 1.3.1 (A)]
 • Vissa listningar innehåller absoluta enheter istället för relativa enheter. Detta kan orsaka problem när användare vill förstora innehållet. [WCAG 1.4.4 (AA)]
 • Cookiebar ska förtydligas
 • Sidan man är på är inte uppmärkt i menyn vilket gör det otydligt var man befinner sig. Droplistor i huvudmenyn är inte uppmärkta i kod.
 • Navigationen för tidigare och senare inlägg är inte uppmärkta med aria-label.
 • Paginering behöver förtydligas
 • Bättre kontrast för sök- och menyknappar vid förstoring behövs.
 • Mobilmenyns länkar är inte nåbara för personer som endast använder sig av tangentbord. 

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Karolinska Institutet åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av KI:s webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Karolinska Institutet har inte resurser eller organisation för att utföra följande

 • Texta direktsändningar. Däremot kan vi använda automatisk direkttextning som ibland finns tillgänglig för vissa filmer på Youtube.
 • Anpassa kartor för navigering med ett finger. Detta skulle innebära att vi behöver göra större teknisk anpassning av infogade kartor än vad vi har möjlighet till. 
 • Innehåll som hämtas via integrationer med tredje part.

Hur vi testat

KI:s centrala webbplats

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av KI:s webbplats.

Senaste bedömningen gjordes den 24 juni 2021.

Vi har använt verktyget Siteimprove för att utvärdera webbplatserna. Förutom det så har vi utfört en manuell översyn utifrån följande checklista.

Webbplatsen publicerades den 27 maj 2019.

Redogörelsen uppdaterades den 24 juni 2021.

Bloggar och webbplatser i WordPress

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av bloggar och webbplatser i WordPress

Senaste bedömningen gjordes den 3 mars 2021.

Analysen är gjord genom automatisk koll med verktyget TotalValidatorPro, ett flertal webbläsartillägg samt genom manuell granskning av koden.

KI webbförvaltning
2023-04-03