Utbildningsnämnden vid KBH

This page in English

Ledamöter KBH

Thomas Sejersen, Professor, Grundutbildningsansvarig (GUA), Ordförande
Lena Sahlin, Docent, Studierektor SVK, Läkarprogrammet
Nina Andersson, Med.dr., Med.dr., Inriktningsansvarig, Specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom
Aida Wahlgren, Med.dr., Temaordförande, Kursansvarig, Läkarprogrammet
Sonia Andersson, Professor, Kursansvarig, Läkarprogrammet
Helena Lindgren, Docent, Programdirektör Barnmorskeprogrammet
Liisa Svensson, Med.mag., Biträdande Programdirektor Barnmorskeprogrammet

Adjungerad ledamot

Sandra Brogårde, Administrativ chef KBH (utan rösträtt)
Lisa Wilsson, Utbildningssamordnare KIND

Ledamöter annan institution

Malin Nygren Bonnier, Universitetslektor, Programdirektor för fysioterapeutprogrammet, NVS
Juha Nieminen, Universitetsadjunkt, LIME

Studentrepresentanter

Yasmine Djoumi, Läkarstuderande

SLL-representanter

Elena Bräne, Leg barnmorska, Vårdsakkunnig Obstetrik & Gynekologi
Anna Gustafsson, Leg barnmorska

Övriga

Charlotte Ovesen, Handläggare, Utbildningsnämnden