Utbildningsnämnden vid KBH

This page in English

Ledamöter KBH

Anna Hjelmstedt, Docent, Ordförande, Grundutbildningsansvarig

Aida Wahlgren, Med.dr., Temaordförande reproduktion och utveckling, Kursansvarig, Läkarprogrammet

Sonia Andersson, Professor, Momentansvarig, Obstetrik & Gynekologi, Läkarprogrammet

Nina Andersson, Med.dr., Inriktningsansvarig Specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom

Mia Barimani, Med.dr., Programdirektor barnmorskeprogrammet

Lena Sahlin, Docent, Studierektor SVK, Läkarprogrammet

Adjungerad ledamot

Sandra Brogårde, Administrativ chef KBH (utan rösträtt)

Ledamöter annan institution

Malin Nygren Bonnier, Universitetslektor, NVS

Juha Nieminen, Universitetsadjunkt, LIME

Studentrepresentanter

Ännu ej utsedda

SLL-representanter

Elena Bräne, Leg barnmorska, Vårdsakkunnig Obstetrik & Gynekologi

Handläggare

Emelie Ahlin, (utan rösträtt)