Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Samtliga kurser inom barnmorskeprogrammet är förlagda till Institutionen för kvinnors och barns hälsa (KBH). Institutionen är även ansvarig för läkarprogrammets kurs "Klinisk medicin - inriktning reproduktion och utveckling". Här ingår obstetrik och gynekologi samt barn- och ungdomsmedicin med subspecialiteter. Läkarstudenterna har även möjlighet att gå studentvalda kurser vid institutionen. Vid KBH ges även kurser inom specialistsjuksköterskeprogrammet barn och ungdom.

2024-07-09