Stavroula Anastasopoulou prisbelönas av Svenska Barnläkarföreningen

Rolf Zetterström-priset för bästa avhandling i pediatrik 2022 går till Stavroula Anastasopoulou som disputerade på Institutionen för kvinnors och barns hälsa i november förra året. Hennes forskning bidrar till förbättrad behandling och uteblivna seneffekter för barn och ungdomar som drabbats av akut lymfoblastisk leukemi.

Stort grattis till utmärkelsen Stavroula! Ge oss en kort sammanfattning av ditt arbete?

– Tack! Min avhandling handlar om toxiciteten i det centrala nervsystemet under behandlingen av akut lymfoblastisk leukemi (ALL) hos barn och ungdomar. Överlevnadsgraden ligger idag på över nittio procent i utvecklade länder, men biverkningar komplicerar behandlingens förlopp. I avhandlingen tittade vi närmare på Posterior Reversible Encephalopathy Syndrom (PRES) och epileptiska anfall hos patienterna, utforskade eventuell genetisk predisposition för toxicitet och studerade en känsligare analys för att upptäcka leukemiska celler i det centrala nervsystemet.

Att skriva en avhandling kräver hårt arbete och uthållighet.  Vilka utmaningar och insikter mötte du under din forskningsresa?

– Jag har lärt mig att saker och ting tar längre tid än vad man tror, vikten av att kunna ta emot goda råd, känna igen de egna svaga sidorna och be om hjälp. Jag har även insett betydelsen av samarbete och välfungerande arbetsgrupper med gemensamma mål och principer. Jag kan också varmt rekommendera KI:s kurser i presentationsteknik, som erbjuds till forskare och studenter, säger Stavroula.

Bild på en blank A4 sida som det ligger två pennor, en sudd och en vit glödlampa på.
Foto: Pixabay

Stavroulas tips för en lyckad avhandling

  • Jobba med ett projekt du tror på,
  • Planera doktorandresan strategiskt och realistiskt,
  • Sök råd från handledare och kollegor med stor erfarenhet på området!

Hur lyckades du övervinna hinder och driva arbetet framåt?

– Jag trodde hela tiden på vårt projekt och hade fullt förtroende och stöd från mina handledare. Det gjorde det enklare att ha tålamod, ta till sig ny kunskap och lära av mina misstag.

Samarbete och mentorskap verkade spela en viktig roll i din forskningsprocess. Vilka inspirerade och stöttade dig på vägen?

– Jag är framför allt tacksam för mina handledare: huvudhandledare Susanna Ranta och bihandledare Arja Harila, Mats Heyman och Mats Eriksson. Även min mentor Simon Edvardsson var en viktig rådgivare för mig. Jag har också fått stort stöd från medarbetare på Barncancerforskningsenhet vid KBH, kollegorna på min klinik på Astrid Lindgrens Barnsjukhus samt medlemmarna i den internationella ALL-toxicitetarbetsgruppen ”Ponte de Legno”.

Vilka är dina framtidsplaner?

– Jag vill fortsätta kombinera kliniskt arbete med forskning. Just nu jobbar jag med två fortsättningsstudier till mitt avhandlingsprojekt, och vill fortsätta följa upp de neurologiska sidoeffekterna hos barncanceröverlevare. Som barnneurolog ser jag också att det finns en hel del outforskade områden i min specialitet, och jag vill låta min kliniska vardag visa vägen framåt.

Hur kändes det att få Rolf Zetterström-priset från Barnläkarföreningen?

– Jag jobbade hårt med avhandlingen för bästa resultat eftersom jag vill bidra med forskning kring barncancer. Men såg det aldrig som en tävling! Jag blev överraskad och oerhört tacksam och hedrad!  

..
Stavroula Anastasopoulou. Foto: Privat.

Författare

Stavroula Anastasopoulou, disputerad doktorand och barnneurolog på Astrid Lindgrens barnsjukhus.  

Avhandlinglens titel

Posterior Reversible Encephalopathy Syndrome and Other Severe Central Nervous System Adverse Events in the NOPHO ALL2008 Protocol: Clinical and Radiological Findings, Genetic Risk Factors and Prognosis”.

Bakgrund

Rolf Zetterström-priset för årets bästa avhandling i pediatrik delas ut årligen av Svenska Barnläkarföreningen.

Izabela Lewalski
2023-10-01