Om institutionen för Fysiologi och Farmakologi

På institutionen för Fysiologi och Farmakologi (FyFa) undervisar vi och bedriver internationellt slagkraftig forskning inom fysiologi, farmakologi, anestesiologi och intensivvård. Här finns runt 400 medarbetare, mer än 30 forskargrupper och 90 doktorander.

Du som väljer att forska eller doktorera hos oss möts av en mångårig akademisk tradition, parat med morgondagens teknik och utvecklingsmöjligheter. Hos oss finner du:

 • en välfungerande integration av klinisk och preklinisk forskning.
 • flera internationellt ytterst framgångsrika forskargrupper.
 • effektivt administrativt stöd för dig som forskar, undervisar eller studerar.

Våra värderingar

På institutionen värnar vi om ett optimistiskt och kreativt akademiskt klimat. Vi strävar efter transparenta beslutsprocesser och en öppen dialog mellan medarbetare.

Passion, kompetens, ekonomisk medvetenhet och respekt är ledord i vår verksamhet.

Våra forskningsområden

Följande forskningsområden finns etablerade vid institutionen:

 • cellulär signalering
 • hjärt-kärl- och andningssystemet
 • neuropsykofarmakologi/neuroinflammation
 • farmakogenetik
 • anestesiologi och intensivvård
 • muskelfysiologi
 • smärta

Vårt samarbete med klinikerna på Karolinska Universitetssjukhuset ger unika förutsättningar för translationell forskning inom våra ämnen.

Läs mer om forskning på FyFa.

Våra forskargrupper

Forskargrupperna vid institutionen verkar i en öppen kultur med internationell atmosfär. Hos oss finns en hög andel gästforskare från hela världen.

Vi lägger stor vikt vid forskares möjlighet att knyta nätverk och samverka både internt på institutionen och externt med andra lärosäten, i Sverige och utomlands.

Utrustning och metoder

Den metodologiska arsenalen vid institutionen är mycket omfattande, från avancerade molekylärbiologiska tekniker till heldjursundersökningar och humana försök. På institutionen har du tillgång till:

 • beteendelaboratorium
 • leverbioreaktor
 • nätverk för smärtforskning
 • experimentellt humanlaboratorium
 • imaging-utrustning och tillhörande expertis.

Undervisning

Fysiologi och farmakologi är en av de institutioner som flitigast bedriver undervisning inom Karolinska Institutets utbildningsprogram. Lärare på institutionen undervisar bland annat blivande läkare, sjukgymnaster, biomedicinare och tandläkare.

Vi är stolta över vår utbildningstradition och välkomnar gärna dig som ser undervisning som en självklar del i ditt arbete som forskare.

Administration och stöd

Ekonomienhet, HR-enhet, kursexpedition, kommunikatör, underlättar för forskning och undervisning på institutionen.

Kontakta oss i administrationen

Institutionen i siffror

Årlig omsättning (2016): 214 MSEK
varav statlig finansiering: cirka 36 %
varav finansiering från externa finansiärer: cirka 64 %

Antalet forskare, doktorander och anknutna: ca 400

Antalet forskargrupper: cirka 30

Antalet professorer: cirka 20

Kontakta oss

Om du har generella frågor om institutionen är du välkommen att kontakta oss.

KW
Innehållsgranskare:
2024-04-13