Långsiktiga resultat efter perioperativ- och intensivvård

Vårt övergripande mål är att minska dödlighet och sjuklighet efter större kirurgiska ingrepp och vid kritisk sjukdom.

Cirka 50 000 patienter vårdas på intensivvårdsavdelningar och mer än 800 000 patienter genomgår kirurgi och anestesi i Sverige varje år. När perioperativ- och intensivvård erbjuds till en äldre och sjukare population så ökar risken för komplikationer vilket bidrar till ökad långtidsmortalitet. Perioperativa komplikationer femfaldigar risken för att dö. Perioperativ död, inom 30 dagar efter kirurgi, har rapporterats vara den tredje ledande orsaken till mortalitet, överträffad endast av hjärtsjukdom och cancer.

Gruppen har flera pågående projekt som undersöker långtidsrisker för död och sjuklighet efter perioperativ vård, med ett fokus på hjärtskada och -infarkt. Vi undersöker intraoperativa blodtrycksfall och andra modifierbara faktorer. För att framtida interventionella studier ska bli effektiva är det essentiellt att finna högriskpatienter, de med störst risk för komplikationer; kan vi beskriva denna population? Vilka är de perioperativa riskerna för stroke, lunginflammation och akut njurskada?

När det gäller kritisk sjukdom och multiorgansvikt så undersöker vi akut njurskada (acute kidney injury, AKI) och hur njurskade- och njurfunktionsmarkörer kan prediktera långtidsutfall. Kan vi detektera patienter som har risk för framtida njurfunktionsnedsättning och kan interventionella program minska den risken?

Gruppmedlemmar

Anslagsgivare

  • Innovationsfonden, SLL
  • Hjärt-Lung-fonden
  • Baxter Medical

Kontakt

Max Bell

Lektor/överläkare