Långsiktiga resultat efter perioperativ- och intensivvård

Vår forskning fokuserar på dödlighet och sjuklighet efter större kirurgiska ingrepp och vid kritisk sjukdom.

Cirka 50 000 patienter vårdas på intensivvårdsavdelningar och mer än 800 000 patienter genomgår kirurgi och anestesi i Sverige varje år. När perioperativ- och intensivvård erbjuds till en äldre och sjukare population så ökar risken för komplikationer vilket bidrar till ökad långtidsmortalitet. Perioperativa komplikationer femfaldigar risken för att dö. Perioperativ död, inom 30 dagar efter kirurgi, har rapporterats vara den tredje ledande orsaken till mortalitet, överträffad endast av hjärtsjukdom och cancer.

Gruppen har flera pågående projekt som undersöker långtidsrisker för död och sjuklighet efter perioperativ vård,  med fokus på hjärtskada och -infarkt, akut njurskada och såväl kognitiv dysfunktion och stroke. Vi undersöker intraoperativa blodtrycksfall och andra modifierbara faktorer. För att framtida interventionella studier ska bli effektiva är det essentiellt att finna högriskpatienter, de med störst risk för komplikationer; kan vi beskriva denna population? Vilka är de perioperativa riskerna för stroke, lunginflammation och akut njurskada? Vi studerar även potentiell nytta av trådlös övervakning av vitalparametrar för postoperativa- och post-intensivvårdspatienter.

När det gäller kritisk sjukdom och multiorgansvikt så undersöker vi akut njurskada (acute kidney injury, AKI) och hur njurskade- och njurfunktionsmarkörer kan prediktera långtidsutfall. Kan vi detektera patienter som har risk för framtida njurfunktionsnedsättning och kan interventionella program minska den risken?

Gruppmedlemmar

Profile image

Max Bell

Lektor/överläkare, forskargruppsledare

Bo Ravn

Post doc
Profile image

Anna Milton

Post doc

Matteo Bottai

Affilierad statistiker

Fredrik Granath

Affilierad statistiker

Anslagsgivare

  • ALF, SLL
  • Innovationsfonden, SLL
  • Hjärt-Lung-fonden
  • Baxter Medical

Publikationer i urval

Intraoperative Hypotension and Myocardial Infarction Development Among High-Risk Patients Undergoing Noncardiac Surgery: A Nested Case-Control Study.
Hallqvist L, Granath F, Fored M, Bell M
Anesth Analg 2021 Feb;():

Renal resistive index is associated with acute kidney injury in COVID-19 patients treated in the intensive care unit.
Renberg M, Jonmarker O, Kilhamn N, Rimes-Stigare C, Bell M, Hertzberg D
Ultrasound J 2021 Feb;13(1):3

Biomarker-guided management of acute kidney injury.
Kane-Gill SL, Meersch M, Bell M
Curr Opin Crit Care 2020 12;26(6):556-562

Heart Failure in Patients Undergoing Elective and Emergency Noncardiac Surgery: Still a Poorly Addressed Risk Factor.
Faxén UL, Hallqvist L, Benson L, Schrage B, Lund LH, Bell M
J Card Fail 2020 Dec;26(12):1034-1042

Feasibility of renal resistive index measurements performed by an intermediate and novice sonographer in a volunteer population.
Renberg M, Kilhamn N, Lund K, Hertzberg D, Rimes-Stigare C, Bell M
Ultrasound J 2020 May;12(1):28

Myocardial infarction after noncardiac surgery in Sweden: a national, retrospective observational cohort study.
Hallqvist L, Granath F, Bell M
Br J Anaesth 2020 07;125(1):47-54

The impact of patient sex on intensive care unit admission: a blinded randomized survey.
Zettersten E, Jäderling G, Larsson E, Bell M
Sci Rep 2019 10;9(1):14222

Days at Home after Surgery: An Integrated and Efficient Outcome Measure for Clinical Trials and Quality Assurance.
Bell M, Eriksson LI, Svensson T, Hallqvist L, Granath F, Reilly J, Myles PS
EClinicalMedicine ;11():18-26

Creatinine- and Cystatin C-Based Incidence of Chronic Kidney Disease and Acute Kidney Disease in AKI Survivors.
Rimes-Stigare C, Ravn B, Awad A, Torlén K, Martling CR, Bottai M, Mårtensson J, Bell M
Crit Care Res Pract 2018 ;2018():7698090

Intraoperative hypotension is associated with acute kidney injury in noncardiac surgery: An observational study.
Hallqvist L, Granath F, Huldt E, Bell M
Eur J Anaesthesiol 2018 04;35(4):273-279

Superiority of Serum Cystatin C Over Creatinine in Prediction of Long-Term Prognosis at Discharge From ICU.
Ravn B, Prowle JR, Mårtensson J, Martling CR, Bell M
Crit Care Med 2017 Sep;45(9):e932-e940

Kontakt

Profile image

Max Bell

Lektor/Överläkare
MB
Innehållsgranskare:
2023-12-08