Om Osher centrum för integrativ medicin - OCIM

Verksamheten vid Osher centrum för integrativ medicin

Verksamheten vid Osher centrum för integrativ medicin vid Karolinska Institutet utmärks av en psykobiologisk ansats för att undersöka grunder för fysiskt och psykiskt välbefinnande.

Fokus ligger på grundforskning, där mekanismer för placebo, smärtupplevelse och självskattad hälsa är viktiga områden. I viss mån är behandlingsforskning också representerad, framförallt med inriktning mot sjukdomsövergripande symptom som exempelvis smärta.

Inom integrativ medicin kan konventionell medicin kombineras med behandling eller kunskap från komplementär och alternativ medicin men med höga krav på vetenskaplig evidens och utvärdering. Vid Osher centrum för integrativ medicin gäller verksamheten då främst vad som brukar kallas "Mind-Body Medicine", till exempel psykologisk behandling av smärta eller insomni. Mer sällan gäller verksamheten andra huvudområden av icke-etablerad behandling. All behandling sker inom ramen för forskning och centret bedriver ingen egen patientinriktad verksamhet.

Osher centrum har inrättats med hjälp av en generös donation från Osher Foundation. Det finns ytterligare två Oshercentra i världen, ett i San Francisco och ett i Harvard.

Integrativ medicin