Om Osher centrum för integrativ hälsa

Verksamheten vid Osher centrum för integrativ hälsa

Verksamheten vid Osher centrum för integrativ hälsa vid Karolinska Institutet utmärks av en psykobiologisk ansats för att undersöka grunder för fysiskt och psykiskt välbefinnande. Sådana perspektiv tillämpas för att optimera och komplettera klinisk behandling för att bättre möta hela patientens behov. Fokus ligger både på grundläggande och tillämpad kunskap, där arbete för att förstå mekanismer för placebo, smärtupplevelse och självskattad hälsa är viktiga områden. Utveckling och implementering av behandling för exempelvis smärta, stress, depression, ångest och insomni är likaså centrala verksamhetsområden. För att åstadkomma detta tillämpas ett hälsosystemsperspektiv vilket inkluderar arbete för att utveckla och standardisera användandet av patient-rapporterade utfallsmått.

Inom integrativ medicin kan konventionell medicin kombineras med behandling eller kunskap från komplementära och alternativa medicinska tillämpningar men med höga krav på vetenskaplig evidens och utvärdering. Vid Osher centrum för integrativ hälsa gäller verksamheten då främst vad som brukar kallas "Mind-Body Medicine", till exempel psykologisk behandling av transdiagnostiska symptom som är gemensamma för patienter med olika grunddiagnoser. Centret har ingen egen klinisk verksamhet, men samarbetar nära med vårdenheter, särskilt med Gustavsbergs vårdcentral utanför Stockholm.

För mer information om komplementär och alternativ medicin

Osher centrum har inrättats med hjälp av en generös donation från The Bernard Osher Foundation och The Barbro Osher Pro Suecia Foundation. Förutom centret vid Karolinska Institutet finns flera centra i USA, se https://www.oshercollaborative.org

Föreståndare

Profile image

Mats Lekander

Professor
852482445
ML
Innehållsgranskare:
2023-04-19