Om Osher centrum för integrativ hälsa

På centret tillämpar vi tvärvetenskapliga och transdiagnostiska perspektiv för att undersöka bestämningsfaktorer för välbefinnande i relation till både somatiska och psykiatriska hälsotillstånd. Sådana perspektiv tillämpas för att optimera och komplettera klinisk vård för att bättre tillgodose hela personens behov.

Arbetet fokuserar på både grundläggande och tillämpad kunskap för att förstå mekanismer för sjukdom, smärta, placebo och självskattningar av hälsa. Utveckling och implementering av behandlingar för exempelvis stress, trötthet eller sömnstörningar är också centralt. Ett hälso- och sjukvårdssystemsperspektiv tillämpas, inklusive arbete för att utveckla och standardisera användningen av patientrapporterade utfallsmått.

Inom integrativ hälsa kan konventionell medicin kombineras med behandlingar eller kunskap från alternativa och komplementära områden, men med höga krav på vetenskaplig evidens och utvärdering. På centret är sådant arbete främst relaterat till det s.k. "Mind-Body"-området, till exempel psykologisk behandling för att möta tvärdiagnostiska problem som är vanliga för patienter över olika diagnoser, eller biologiska mekanismer relaterade till känsla av sjukdom eller globala bedömningar av hälsa. Som ett centrum vid ett svenskt universitet kan det inte erbjuda vård, men centret samarbetar nära med vårdenheter, särskilt vid vårdcentralen i Gustavsberg utanför Stockholm.

För mer information om komplementär och alternativ medicin

Osher-centret har grundats genom generösa donationer från The Bernard Osher Foundation och The Barbro Osher Pro Suecia Foundation år 2005 och 2023. Förutom centret vid Karolinska Institutet finns det flera Osher Centers i USA, se Osher Collaborative for Integrative Health.

Flera av forskningsprojekten och utbildningsaktiviteterna utförs i nära samarbete med Stressforskningsinstitutet, Institutionen för psykologi, Stockholms universitet.

 

Föreståndare

Profile image

Mats Lekander

Professor