Bild på medarbetare i BEA i labbet.

Core-faciliteten för bioinformatik och expressionsanalys (BEA)

Bioinformatics and Expression Analysis Core Facility (BEA), är en core-facilitet för genomiska analyser belägen i NEO-byggnaden, KI Campus Flemingsberg. BEA tillhandahåller en omfattande repertoar av tekniker och applikationer för att stödja pågående forskningsprojekt, främst vid Karolinska Institutet men även vid andra svenska universitet och företag. Vårt mål är att underlätta forskningsprojekt genom att tillhandahålla expertis och service inom området genomisk analys.

Färgglada trappor

Fakta om core-faciliteten

Plats: NEO-huset, Hiss S, plan 6, Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg

Ansvarig: Fredrik Fagerström-Billai

Institution: Institutionen för biovetenskap och nutrition