Illustration of cells under microscope.

Chemical Biology Consortium Sweden (CBCS) core-facilitet vid Karolinska Institutet

Core-faciliteten är en av de viktigaste screeningnoderna inom CBCS och tillhandahåller expertis och instrument för assayutveckling och screening (BSL-2 och BSL-3) samt stöd för läkemedelskemi, inklusive syntes- och beräkningskemi. CBCS Compound Center ligger på KI och stöder alla noder och användare.