Biomedicum Imaging Core Facility (BIC)

Vi är en facilitet som erbjuder forskare ett brett utbud av avancerade teknologier inom ljusmikroskopi och analysverktyg för cell imaging.

Image from Biomedicum Imaging Core. Credit: Shigeaki Kanatani.
Imaging live cells, image from Biomedicum Imaging Core (BIC). Credit: Florian Salomons.

Fakta om core-faciliteten

Plats: Biomedicum

Ansvarig: Per Uhlén

Nyckelord: Ljusmikroskopiteknik, bildbehandlingsverktyg, konfokal mikroskopi, bildbehandling, in vivo-avbildning

Institution: Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik