MR camera

MR centrum

Karolinska institutets MR-centrum är en kärnfacilitet som driver MR forskning på neuroradiologiska kliniken. Utrustningen består av en MR skanner GE SIGNA Premier på 3 Tesla som ägs av Karolinska Institutet tack vare en generös gåva från Knut and Alice Wallenberg stiftelsen 2010.

Här hittar ni uppdateringar och information om MR-centrum: organisation, teknisk drift, wiki, bokning, kurser, händelser, mm.

COVID 19 information till alla som skannar på MR centrum

Rekommendationerna från Region Stockholm gäller: stanna hemma om du har sjukdomssymtom, använd munskydd, undvik nära kontakt, tvätta händerna ofta med tvål och. På MR-centret betyder detta:

1 - Se till att deltagarna är friska och inte har några symtom för COVID-19 (feber, hosta, trötthet, muskel- och ledvärk, halsont, huvudvärk, störningar i lukt- eller smaksinnet, snuva, nästäppa) innan de går in i MR-centrum. Om de eller en familjemedlem har testats positivt för COVID-19 bör de inte delta i någon studie förän 15 dagar efter testet.

2 - Munskydd är obligatoriska för deltagaren såväl som för alla som går in i MR-centrum.

3 - En deltagare i taget i MR-centrum, ingen grupp människor.

4 - Rengör med desinficeringslösning allt som varit eller kommer att vara i kontakt med deltagarna (MR-skannersbedd, responsboxar, m.m.).