A little girl  woth helmet on her bike in a forest. In the background her mother and another child.

Tema: Hållbar utveckling och hälsa

Ett centralt mål i FN:s Agenda 2030 är hälsa och välbefinnande – för alla människor oavsett ålder och var i världen de bor. Intentionen beskrivs särskilt i delmål tre i agendan, men ska även genomsyra övriga delmål. Karolinska Institutets forskare bidrar varje dag till arbetet för en hållbar utveckling och hälsa globalt. Här har vi samlat ett urval av webbsidor, nyhets- och featureartiklar om forskarnas insatser.

Photo: Getty images,Getty Images