Available positions at KI

Position Avdelning Sista ansökningsdatum
Driven HR-Partner till Karolinska Institutet, Huddinge Department of Medicine, Huddinge
Postdoctoral studies in placenta biology & epigenetic regulations of fetal development (scholarship) Department of Physiology and Pharmacology
Laboratorietekniker/Laboratorieassistent Department of Medical Biochemistry and Biophysics
Title TA Department of Laboratory Medicine
Postdoctoral studies in Integrative Physiology (scholarship) Department of Physiology and Pharmacology
Adjunkt/postdoktor i fysioterapi (visstidsanställning) Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Forskningsspecialist i reproduktionsepidemiologi Department of Medicine, Solna
Samordnare för etablering av tentamensservice för digital examination University Administration
Research Specialist in Clonal hematopoieis Department of Medicine, Huddinge
Research Specialist in Leukemic dysregulation regulation of fetal hematopoiesis Department of Medicine, Huddinge
Samordnare för forskarutbildningen Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Administratör för samordnad tentamensservice för digital examination University Administration
Senior Lecturer in Reproductive and Perinatal Toxicology Department for Clinical Science, Intervention and Technology
Postdoctoral studies in working life and health research The Institute of Environmental Medicine
Postdoktor i medicinsk antropologi Department of Global Public Health
Digital kommunikatör till IT-avdelningen University Administration
Bioinformatiker Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology
Senior forskare till enheten för Arbetsmedicin The Institute of Environmental Medicine
Lab assistant on an hourly basis Department of Medicine, Solna
Doktorand inom neurovetenskap med inriktning mot experimentell neurotraumatologi Department of Neuroscience
Forskningsassistent Department of Women´s and Children’s Health
Vikarierande adjunkt i fysioterapi, inriktning rörelsesystemet, smärta och fysisk aktivitet Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral Researcher in Experimental Neurogeriatrics Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Principal Researcher in Psychiatric Epidemiology The Institute of Environmental Medicine
Vikarierande adjunkt i fysioterapi, inriktning mental hälsa och smärta Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2020-05-07