Available positions at KI

Position Avdelning Sista ansökningsdatum
Förvaltare/Lokalplanerare till fastighetsavdelningen University Administration
Universitetsadjunkt i Orofacial smärta och käkfunktion - Vikariat Department of Dental Medicine
Klinisk forskare Department of Neuroscience
Postdoctoral Researcher in Pharmacogenetics/kinetics Department of Laboratory Medicine
Forskningsassistent Department of Molecular Medicine and Surgery
Lab Technician/ Research Engineer Department of Women´s and Children’s Health
Forskningssjuksköterska Department of Molecular Medicine and Surgery
Doktorandtjänst inom hjärtforskning Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Postdoctoral researcher at the Institute of Environmental Medicine The Institute of Environmental Medicine
HR-administratör Department of Clinical Neuroscience
Forskningsassistent inom psykologi/kognitiv neurovetenskap Department of Clinical Neuroscience
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral Researcher for machine learning to determine factors affecting cognitive decline in dementia Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral Researcher in Translational Advanced Neuroimaging in Multiple Sclerosis Department of Clinical Neuroscience
Lab Technician Department of Clinical Neuroscience
Adjunkt inom omvårdnad, visstid 6 månader Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Systemutvecklare (backend) med erfarenhet av bioinformatik Department of Microbiology, Tumor and Cell Biology
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Aktivare vardag - implementering och utvärdering av effekt av ett strokepreventionsprogram Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
HR-partner Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
1-2 Adjunkter inom omvårdnad Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
1-2 Adjunkter inom omvårdnad, deltid Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Research engineer within operations for large-scale sequencing Department of Biosciences and Nutrition
Pedagogisk utvecklare Unit for Teaching and Learning
Redovisningscontroller Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoc/application expert in data-driven modeling of biochemical systems Department of Neuroscience
2020-05-07