Available positions at KI

Position Avdelning Sista ansökningsdatum
Sekreterare till Karolinska Institutets ledning University Administration
Forskartjänst inom hälsoekonomisk modellering av Neurodegenerativa sjukdomar Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral Researcher in Psychology Department of Clinical Neuroscience
Postdoctoral Researcher in experimental reproductive medicine Department for Clinical Science, Intervention and Technology
Research Assistant The Institute of Environmental Medicine
Senior Lab Manager Department of Cell and Molecular Biology
Friskvårdsspecialist, vikariat University Administration
Postdoctoral research fellow - Improving adoptive NK cell immunotherapy against leukemia by optimization of the conditioning regimen along with modulation of the NK cell graft Department of Medicine, Huddinge
Laboratorieingenjör/laboratorietekniker inom inflammatorisk luftvägs- och cancerforskning Department for Clinical Science, Intervention and Technology
Research assistant in data science and psychiatric genomics Department of Medical Epidemiology and Biostatistics
Research assistant for a project on intestinal microbiome and colorectal cancer Department of Medical Epidemiology and Biostatistics
Postdoctoral Researcher in Cancer Biology and Therapeutics Department of Oncology-Pathology
Förvaltare/Lokalplanerare till fastighetsavdelningen University Administration
Forskningssjuksköterska Department of Molecular Medicine and Surgery
Klinisk forskare Department of Neuroscience
Postdoctoral studies in Stroke research in Diabetes (scholarship) Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Universitetsadjunkt i Orofacial smärta och käkfunktion - Vikariat Department of Dental Medicine
Lab Technician/ Research Engineer Department of Women´s and Children’s Health
Postdoctoral Researcher in Pharmacogenetics/kinetics Department of Laboratory Medicine
Forskningsassistent Department of Molecular Medicine and Surgery
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: F@ce 2.0 - Implementering och utvärdering av personcentrerad, teambaserad rehabilitering med stöd av information och kommunikationsteknologi för personer med stroke Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral researcher at the Institute of Environmental Medicine The Institute of Environmental Medicine
Doktorandtjänst inom hjärtforskning Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Doktorandplats inom Forskarskolan i hälsovetenskap: Ett egenvårdsprogram för att förebygga fall hos personer med multipel skleros Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral Researcher for machine learning to determine factors affecting cognitive decline in dementia Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
2020-05-07