Skip to main content

Available positions at KI

Position Department Application Deadline
Samordnare för internationell forskningsfinansiering University Administration
Doktorandplats till projekt om lärares arbetsmiljö The Institute of Environmental Medicine
Doktorandplats inom området prevention av ångestsyndrom hos barn Department of Global Public Health
Adjunkt inom omvårdnad Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Postdoctoral scientist in Immunology to HERM / NEO - Changed last application date Department of Medicine, Huddinge
Forskningsassistent inom genetik vid inflammatoriska sjukdomar Department of Medicine, Solna
The Unit for Teaching and Learning is Looking to Hire Educational Developers Unit for Teaching and Learning
Adjunkt inom omvårdnad Department of Clinical Science and Education, Södersjukhuset
Lab Technician Department of Cell and Molecular Biology
Forskningsassistent The Institute of Environmental Medicine
Senior Development Officer - Filantropi - Stora gåvor University Administration
Research Coordinator Position in Biostatistics The Institute of Environmental Medicine
Doctoral (PhD) student position in asthmagenetics Department of Women´s and Children’s Health
Vikarierande ekonomihandläggare inom the Nordic Brain Network Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral studies in clonal CD8 T cell differentiation Department of Medicine, Solna
Senior lab manager for uMOVE Core facility - development of methods for mobility and brain activity Department of Neurobiology, Care Sciences and Society
Postdoctoral researcher in cardiovascular epidemiology The Institute of Environmental Medicine
Postdoctoral studies in HPV Epidemiology (Scholarship) Department of Laboratory Medicine
Institutionen för odontologi söker en ekonomihandläggare Department of Dental Medicine
Tandvårdschef till universitetstandvården, Karolinska Institutet Department of Dental Medicine
Postdoctoral Researcher in a lifestyle intervention for OCD patients Department of Clinical Neuroscience
Doktorandplats inom bröstcancerforskning Department of Molecular Medicine and Surgery
IKT-pedagog med tekniskt ansvar till Enheten för Undervisning och Lärande Unit for Teaching and Learning
Researcher in HPV Epidemiology Department of Laboratory Medicine
Postdoc i proteomikstudier av immuncellsaktivering Department of Oncology-Pathology
WA
Webb Admin
2018-05-15