Available positions at KI

Position Avdelning Sista ansökningsdatum
Postdoctoral studies in Neuroinflammation, with focus on resolving inflammation in the brain (scholarship) Division of Neurogeriatric
Postdoctoral studies in immunology with focus on innate responses following vaccination (scholarship) Department of Medicine, Huddinge
Tandsköterska till kliniken för barn- och ungdom Department of Dental Medicine
Postdoctoral studies in immunology with focus on immunotherapy for cancer (scholarship) Mikael Karlsson
Enhetschef för antagning, examen och disputation Utbildning/forskarutbildningsstöd
Driven HR-partner till Karolinska Institutet Department of Global Public Health
Research assistant to the Clinical Epidemiology Division Clinical Epidemiology division
Research assistant in RNA and DNA biology Farnebo (MFA)
Internationell handläggare för in- och utbytesstudier Utbildning/forskarutbildningsstöd
Postdoctoral position in the Nordic Brain Network group: brain imaging data in the context of clinical cohorts and trials, for personalized dementia prediction modelling Division of Clinical Geriatric
Forskningsassistent till Karolinska Institutet Department of Oncology-Pathology
Projektsamordnare/klinisk prövningsledare/CTA i KARMA-projektet Department of Medical Epidemiology and Biostatistics
Research specialist in Bacteriology Henriques Normark
Handläggare för arbetsmiljö- och utbildningsrättsliga frågor Utbildning/forskarutbildningsstöd
Research specialist in Bacteriology Henriques Normark
Administratör till enheten för logopedi Department for Clinical Science, Intervention and Technology
Utbildningsadministratör till CPF Fortbildning Department of Clinical Neuroscience
Postdoctoral Researcher to the Department of Microbiology, Tumor- and Cell biology Schlisio
Title TA Department of Laboratory Medicine
Djurteknisk specialist (vikariat) Department of Comparative Medicine
Professor in clinical diabetology combined with clinical employment as specialist physician at Karolinska University Hospital Huddinge Department of Medicine, Huddinge
Statistician to MedStat, LIME Department of Learning, Informatics, Management and Ethics
Ekonomihandläggare med inriktning mot internationell forskningsfinansiering Department of Medical Epidemiology and Biostatistics
Postdoctoral Researcher in Alzheimer PET Imaging Division of Clinical Geriatric
HR-administratör Department of Clinical Neuroscience