Prefektkansliet på institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC)

Välkommen att kontakta oss på kansliet.

Pille Ann Härmat

Administrativ chef

Ekonomi

Funktionsmejl: ekonomi@clintec.ki.se

Toan Le

Ekonomichef
08-524 852 92

Elisabet Tas Andersson

Ekonomihandläggare

Frida Olsson

EU-handläggare

Kommunikation/ administration

Åsa Catapano

Kommunikatör/administratör

Emma Liljegren

Utbildningshandläggare

Agneta Wittlock

Administratör, forskarutbildning

Personal/ HR

Funktionsmejl: hr@clintec.ki.se

Registratur

Funktionsmejl: registrator-syd@ki.se

Hitta till oss

Åsa Catapano
2023-08-23