Skip to main content

Forskningsområde och projekt

Forskningsområde ICU-metabolism

Forskningsklustret ICU-metabolism fokuserar på metabolism och näringsproblem hos den kritiskt sjuka patienten som genomgår större operationer och intensivvård. Forskningen är både grundläggande och klinisk och är i den meningen translational. Gruppen består av grundforskare, akademiker och sjuksköterskor. Dessutom har den ett brett internationellt samarbete. Några av de viktigaste kliniska frågorna vi tar upp i vår forskning är:

  • Var kommer de höga laktatnivåerna under sepsis ifrån och är de alltid dåliga?
  • Var går all albumin under sjukdom?
  • Vilka mekanismer leder till förlust av muskler under svår sjukdom och vilka systemiska signaler reglerar detta?
  • Kan kritiskt sjuka patienter använda näringsproteiner och för vad?
  • Kan vi förutsäga vilka patienter som kommer att utveckla organsvikt efter ett allvarlig akut anfall?
  • Varför har vissa kritiskt sjuka patienter låga eller höga glutamin nivåer och hur är dessa relaterade till ett försämrat resultat?

Mer information om de olika projekten finns nedan eller på vår webbplats: www.icu-metabolism.se.

Forskningsområde Perioperativ medicin

Perioperative medicine (Sigrudur Kalman & Erzsebet Bartha)

Forskningsområde Pedagogik

Simulator based training and it’s pedagogic (Johan Creutzfeldt)