Forskning - kirurgi

This page in English

 

Vid enheten för kirurgi bedrivs en patientnära klinisk forskning.

Forskargrupperna är organiserade utifrån specialintresse vad gäller forskning riktad mot olika organsystem, ofta i nära anslutning till den kliniska verksamheten i vilken forskaren verkar. Såväl mellan forskargrupperna som nationellt och internationellt finns även ett stort fokus på forskningssamarbete över gränserna.

 

 

Kirurgi