Skip to main content

Forskning - kirurgi

-

Vid enheten för kirurgi bedrivs en patientnära klinisk forskning.

Forskargrupperna är organiserade utifrån specialintresse vad gäller forskning riktad mot olika organsystem, ofta i nära anslutning till den kliniska verksamheten i vilken forskaren verkar. Såväl mellan forskargrupperna som nationellt och internationellt finns även ett stort fokus på forskningssamarbete över gränserna.

Forskare

Namn Titel Epost
Arnelo, Urban Överläkare, Med. Dr. urban.arnelo@ki.se
Del Chiaro, Marco MD, PhD, FACS marco.del.chiaro@ki.se
Dahlstrand, Ursula Specialistläkare i kirurgi, Med. Dr. ursula.dahlstrand@ki.se
Hammarqvist, Folke Docent, överläkare folke.hammarqvist@ki.se
Heuchel, Rainer Senior forskare, lab ansvarig rainer.heuchel@ki.se
Isaksson, Bengt Docent bengt.isaksson@sll.se
Klevebro, Fredrik Med. Dr. fredrik.klevebro@ki.se
Lindblad, Mats Docent mats.lindblad@ki.se
Löhr, Matthias Professor, överläkare matthias.lohr@ki.se
Nilsson, Magnus Professor magnus.nilsson@ki.se
Rouvelas, Ioannis Med. Dr. ioannis.rouvelas@ki.se
Segersvärd, Ralf Överläkare, Med. Dr. ralf.segersvard@ki.se
Sparrelid, Ernesto Med. Dr. ernesto.sparrelid@ki.se
Strömberg, Cecilia Med. Dr. cecilia.i.stromberg@sll.se
Sturesson, Christian Med. Dr. christian.sturesson@ki.se
Tsai, Jon Docent jon.tsai@ki.se