Forskarstuderande vid enheten för terapeutisk immunologi och transfusionsmedicin