Hedgehog-signalering, stamceller och cancerutveckling - Rune Toftgård

Vi studerar betydelsen av Hedgehog-signalering och stamceller vid cancerutveckling. Reaktivering av signalvägar med nyckelroller under embryonalutveckling, som Hedgehog(Hh)-signalvägen, är vanligt förekommande vid cancerutveckling.

För detaljerad information om vår forskning, se vår engelska sida.

Rune Toftgård stängde sitt laboratorium för experimentell forskning i slutet av 2021. För närvarande är han verksam som vetenskaplig rådgivare och mentor.

Profile image

Rune Toftgård

Gruppledare
SB
Innehållsgranskare:
2024-02-28