KI samverkar med universitet, företag och enskilda länder över hela världen. Regionalt är KI:s viktigaste samarbetspartner är Stockholms läns landsting - drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö. KI har utvecklat ett stödsystem för att säkerställa att idéer och innovationer från utbildning och forskning kommer till nytta för patienter och samhället. 

Forskarskolan i Drug Discovery and Development

Den framgångsrika forskarskolan i Drug Discovery and Development initierades 2015 som ett VINNOVA-finansierat projekt i nära samarbete med life science-industrin. Syftet med satsningen var att öka kunskapen om alla steg i läkemedelsutveclingsprocessen med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovation.