Karolinska Institutet samverkar med en rad viktiga universitet världen över. KI samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder.

Stockholms läns landsting är KI:s viktigaste regionala samarbetspartner. Drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö och forskare och lärare vid KI är ofta yrkesverksamma på regionens stora sjukhus.

Forskarskolan i Drug Discovery and Development

Den framgångsrika forskarskolan i Drug Discovery and Development initierades 2015 som ett VINNOVA-finansierat projekt i nära samarbete med life science-industrin. Syftet med satsningen var att öka kunskapen om alla steg i läkemedelsutveclingsprocessen med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovation.