KI samverkar med en rad viktiga universitet världen över. Universitetet samarbetar också med företag inom det biomedicinska och biotekniska området och även direkt med enskilda länder. Stockholms läns landsting är KI:s viktigaste regionala samarbetspartner. Drygt hälften av KI:s institutioner har sin verksamhet förlagd till landstingsmiljö. För att säkerställa att idéer och innovationer från utbildning och forskning tillämpas i hälso- och sjukvården har KI utvecklat ett stödsystem - Innovation Support 4U - som levererar nya tjänster, produkter och kunskap för att förbättra människors hälsa.

Forskarskolan i Drug Discovery and Development

Den framgångsrika forskarskolan i Drug Discovery and Development initierades 2015 som ett VINNOVA-finansierat projekt i nära samarbete med life science-industrin. Syftet med satsningen var att öka kunskapen om alla steg i läkemedelsutveclingsprocessen med ett särskilt fokus på entreprenörskap och innovation.